Қытай тілін үйрену(学习汉语) – алтыншы сабақ «Кітап оқу мен саяхат жасау(读书和旅游)»

Аңдатпа

Ербол жаздық демалысында Алматыға саяхаттап келеді. Екі ай демалысы аяқтап, ауылына қайтқанда оны ханзу(қытай) досы Ли Ли алдынан шығып күтіп алады. Төменде Ербол мен Ли Лидің екеуара әңгімесі.
———————————–

Ли Ли: Сәлем, Ербол! Аман жүрсің бе?
李李: 你好, 叶尔波力! 过的还好吗?
lǐ lǐ : nǐ hǎo , yè ěr bō lì ! guò de hái hǎo ma ?

Ербол: Сәлем, Ли Ли! Шүкіршілік.
叶尔波力: 你好, 李李! 还好.
yè ěr bō lì : nǐ hǎo , lǐ lǐ ! hái hǎo .

Ли Ли: Жаздық демалыста Алматыға барып саяхаттап келдің-ғой, табысың мол шығар?
李李:暑假你到阿拉木图去旅游,有什么收获?
lǐ lǐ :shǔ jiǎ nǐ dào ā lā mù tú qù lǚ yóu ,yǒu shí me shōu huò ?

Ербол: Айтар жоқ. Ғажайып та көркем жаратылыстық көріністерді көрдім, сан алуан ұлттық салт-санаттарды тамашаладым, дәмі тіл үйіретін жеміс-жидектерден дәм таттым. 
叶尔波力:收获太多了。看到了神奇秀美的自然风光,欣赏了丰富多彩的民族风情,品尝了风味独特的美食瓜果. yè ěr bō lì :shōu huò tài duō le 。kàn dào le shén qí xiù měi de zì rán fēng guāng ,xīn shǎng le fēng fù duō cǎi de mín zú fēng qíng ,pǐn cháng le fēng wèi dú tè de měi shí guā guǒ .

Ли Ли: Солай де! “Кітап — білім бұлағы, Өмір — білім кеніші” дейді, міне бұл саяхаттың пайдасы.
李李:是吧!“读万卷书,行万里路” ,这就是旅游的好处。
lǐ lǐ :shì ba !“dú wàn juàn shū ,háng wàn lǐ lù ” ,zhè jiù shì lǚ yóu de hǎo chù 。

Ербол: “读万卷书, 行万里路” деген сөздің мағынасы не? 
叶尔波力: “读万卷书, 行万里路” 是什么意思啊?
yè ěr bō lì : “dú wàn juàn shū , háng wàn lǐ lù ” shì shí me yì sī ā ?

Ли Ли: Бұл кітап көріп білім алуға болады, бірақ, қоғамдық практика да білім алудың маңызды жолы дегендік.
李李:意思是说,读书学习可以获得知识,但社会实践也是获得知识的重要途径。
lǐ lǐ :yì sī shì shuō ,dú shū xué xí kě yǐ huò dé zhī shí ,dàn shè huì shí jiàn yě shì huò dé zhī shí de zhòng yào tú jìng 。

Ербол: Иә, саяхаттың өзі шынында бір түрлі қоғамдық практика қимылы-ғой.
叶尔波力: 是 , 旅游真的是一种社会实习活动啊.
yè ěr bō lì : shì , lǚ yóu zhēn de shì yī zhǒng shè huì shí xí huó dòng ā .

Ли Ли: Саяхатты бір түрлі бой жазу тәсілі ғана емес, тіпті бір түрлі үйрену тәсілі деуге де болады. 
李李:旅游不仅仅是一种休闲方式,更是一种学习的方式。
lǐ lǐ :lǚ yóu bú jǐn jǐn shì yī zhǒng xiū xián fāng shì ,gèng shì yī zhǒng xué xí de fāng shì 。

Ербол: Дұрыс, саяхат арқылы көз аям мен білім өрісім недәуір кеңейіп қалды.
叶尔波力:对,通过出游,我的视野和知识面大大拓宽了。
yè ěr bō lì :duì ,tōng guò chū yóu ,wǒ de shì yě hé zhī shí miàn dà dà tuò kuān le 。

Ли Ли: Сондықтан“Кітап — білім бұлағы, Өмір — білім кеніші”дегендей, табысың мол болды-ғой демекшімін. 
李李:所以我说你“读万卷书,行万里路”,收获很大啊!
lǐ lǐ :suǒ yǐ wǒ shuō nǐ “dú wàn juàn shū ,háng wàn lǐ lù ”,shōu huò hěn dà ā !

Ербол: Болды айтпай-ақ қой, саған ала келген Алматының ерекше өнімдерінен ауыз ти.
叶尔波力:别说了,还是尝尝我给你带回来的阿拉木图特产吧。
yè ěr bō lì :bié shuō le ,hái shì cháng cháng wǒ gěi nǐ dài huí lái de ā lā mù tú tè chǎn ba 。

Ли Ли: Не әкелдің?
李李:都有什么呀?
lǐ lǐ :dōu yǒu shí me ya ?

Ербол: Апорт алма, үзім және қауын.
叶尔波力:阿破特苹果、葡萄和瓜。
yè ěr bō lì :ā pò tè píng guǒ 、pú táo hé guā 。

Ли Ли: Жарайды, рахмет саған.
李李:太好了,谢谢你。
lǐ lǐ :tài hǎo le ,xiè xiè nǐ 。

About kazprose

Қазақ елі аман болсын!

Posted on 2010/06/01, in Ақша табудың айласы, Киіз кітап, Тез басында қисық ағаш..., Kazprose, Қытай тілін үйрену. Bookmark the permalink. 5 пікір.

 1. ni men hao! pengyou men wo ye xiang xue han yu

 2. 课文还回继续的. 现在没时间去准备. 您等吧.

 3. Қолқоюсыз

  ni hao! wo jiao tuo li ken. wo shi xuesheng. wo xue hanyu yijing 3ge yue le.
  bie de jiaocheng you mei you?
  你要好好学习语法

 4. 继续背单词吧!

 5. ni hao!! Wo jiao Tuo li ken. Wo shi xuesheng. Wo hanyu 3 yue xue le. Biede ke you haishi mei you?

Пікір қалдыру

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Өзгерту )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Өзгерту )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Өзгерту )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Өзгерту )

Connecting to %s

%d bloggers like this: